Todellisuusopas

Todellisuusopas Angelika Leikola

Angelika toimii toiselle tämän sisimmän heijastajana. Hän ei ajattele kenenkään puolesta. Sen sijaan, hän kysyy muun muassa kysymyksiä, jotka selkeyttävät kunkin sisäistä maailmaa ja auttavat saamaan kosketuksen siihen mikä on aitoa.

Kyseessä ei ole pelkkä keskustelu, vaan tapaamisessa/tapaamisissa työstetään aina konkreettista edistystä ja läpimurtoja.

Synnynnäisen heijastuskykynsä lisäksi Angelika on opiskellut monien mentaalihuippujen opissa eri puolilla maailmaa. Hän on perehtynyt muun muassa ihmisen tapaan vääristää todellisuutta sanoihin ja mielikuviin samaistumalla, kielirakenteisiin, kehon alitajuiseen viestintään sekä neurovalmennukseen. Lopulta erikoistuen ydinongelmien kanssa työskentelyyn - pelkojen, tunne-ehdollistumien ja uskomusten purkamiseen.

Opiskeltuaan ja tutkittuaan ihmismielen toimintaa ja siihen vaikuttamista parikymmentä vuotta, käytyään läpi monia prosesseja, vaikeita elämänvaiheita ja tilapäiseksi jääneitä huippukokemuksia sekä työskenneltyään lukuisien ihmisten kanssa, hänen oli myönnettävä: mielen tasolla eläminen oli pintapuolista ja pelon varaan rakennettua. Hän koki, että mielen toimintaa (ajattelua) ei voinut pidemmän päälle korjata tai parantaa, sillä se tuotti tilalle uusia ongelmia ja vääristyneitä kokemuksia.

Oivalluksensa jälkeen hän "tyhjensi pöytänsä”, luopui aikaisemmasta tavastaan työskennellä ja lähti tielle, jota kulkiessaan hän kyseenalaisti kokonaisvaltaisesti käsityksensä itsestään ja siitä, millaisena hän oli nähnyt todellisuuden.

Ja löysi sellaisen tason ihmisyydessä ja elämässä, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut aikaisempaa tietoa.

Nykyään Angelika auttaa muita "siivoamaan" sitä mikä rehellisen kokemisen ja aikuiseksi kasvamisen esteenä. Näin rakentamisen sijaan puretaan, kiinnipitämisen sijaan vapautetaan ja joksikin tulemisen sijaan suunnataan huomio siihen mikä jo on.

Angelikan maanläheinen työskentelytapa sopii niille, jotka todella haluavat kohdata itsensä ja mennä eteenpäin.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.